இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

'ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்' தொலைக் காட்சி நிகழ்ச்சியின் விமான படை வீர,வீராங்கனைகள்

2010-11-18 18:02:33
'ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்' தொலைக் காட்சி நிகழ்ச்சியின் விமான படை வீர,வீராங்கனைகள்
இலங்கை ரியளிட்டி TV நிகழ்ச்சிகளின் மிக சிரந்த நிகழ்ச்சியாக "ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்" நிகழ்ச்சி அமைந்துள்லது.கடந்த யுத்தத்தின் போது தரைப்படை, விமானப்படை, கப்பற்படை வீர வீராங்கனைகள் தனது பங்கை மிக பெரிதாக பெற்று கொடுத்தனர், இன்று உலகிள் முதல் முரையாக "ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்" ரானுவத்தினர்களுக்கான பாட்டுப்போட்டி நிகழ்ச்சி நடைபெருகிறது. இன் நிகழ்ச்சியின் போது அவர்களின் மறைந்திருக்கும் பாட்டு திறமையை கான கூடும்.  

"ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்" நிகழ்ச்சியின் போது விமான படையை செர்ந்த 531 அறிமுக போட்டியாளர்களுக்கு கடந்த ஒக்டொபர் மாதம் 06 ஆம் தினம் ஏக்கலை விமான படை முகாமிளில் பிரபல பாடகராகிய ரஜிவ் செபச்தியன் அவர்கள் பாட்டுப்போட்டியிள் கலந்து கொல்ளும் விதிமுரைகலை தெரியப்படித்தினார்.

கடந்த மாதம் போட்டியாளர்கள் தெர்ந்து எடுக்கப்பட்டன, பின்பு ஒக்டொபர் மாதம் 18,19 ஆம் திகதிகளிள் ரத்மலான விமான படை அருங்காட்சியகம் பிரதேசத்தில் இருதித்தேர்ந்தெடுத்தள் நடைப்பெட்டது. இதின்போது 75 போட்டியாலர்களின் பாட்டுப்போட்டியின் சிறந்த 38 போட்டியாலர்கள் "ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்" இறுதிப்போட்டி நிகழ்ச்சிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

"ரனவிரு ரியல் ஸ்டார்" இறுதிப்போட்டி நிகழ்ச்சி மே மாதம் 28 ஆம் திகதி சுகததாச உள்ளரங்க விளையாட்டரங்கத்திள் வெகுவிமர்ச்சியாக நடைபெறவுள்ளது.


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை