இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமான படை அலிகொப்டர்களின் தேடுதல் தொடரும்

2010-11-18 18:33:25
விமான படை அலிகொப்டர்களின் தேடுதல் தொடரும்
18 ட்டு வருடங்களுக்கு பின்பு கொலும்பு நகருக்கு கடும் மலையினால் பாரிய சேதம்.இன்ரு காலை முதல் விமான படை அலிகொப்டர்களின் தேடுதல் ஆரம்பமாகியது.

கட்டுனாயக்க விமான படை முகாமில் இருந்து புரப்பட்டு கடவத்தை,கொலன்னாவை,கெலனி,ஒருகொடவத்தை,தெமட்டகொட,
மலிகாவத்தை,பன்சிகாவத்தை,மறதானை,பொரெல்ள,கடுவெளை,பார்லிமன்ட் சுத்து

வட்டாரம்,நாவலை,கொச்வத்தை,பத்தரமுள்ல,பலவத்தை,மீகொடவத்தை,தெயிவலை,
நூகெகொடை,ரத்மலான,அத்திடிய,பொரலஸ்கமுவ ஆகிய பிரதேசங்கல் ஊடாக விமான படை அலிகொப்டர்களின் மீட்டுதல் பனி நடைபெருகிரது.

விமான படையினர்கல் விபத்தினால் பாதிக்க பட்ட பிரதேசங்கலின் நிலைவரத்தை சுட்டிகாட்டுவதுக்காக விமானத்தில் இருந்து எடுக்க பட்ட புகைபடங்கலை கானபடலாம்.விமான படையினரின் மீட்டுதல் பனி தொடரும்.


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை