இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

மத்தளை விமான நிலையத்திற்கு வருகைதந்த 235 பயணிகளுக்கு இலங்கை விமானப்படை வேதியியல் உயிரியல் கதிரியக்க அணு மற்றும் வெடிக்கும் பிரிவினால் கிருமிநீக்கம் செய்யப்பட்டது.

2020-06-23 10:20:59
மத்தளை விமான நிலையத்திற்கு வருகைதந்த 235 பயணிகளுக்கு இலங்கை விமானப்படை  வேதியியல் உயிரியல் கதிரியக்க அணு மற்றும் வெடிக்கும் பிரிவினால் கிருமிநீக்கம்  செய்யப்பட்டது.
மத்தளை விமான நிலையத்திற்கு வருகைதந்த 235 இலங்கை பயணிகளுக்கு இலங்கை விமானப்படை  வேதியியல் உயிரியல் கதிரியக்க அணு மற்றும் வெடிக்கும் பிரிவினால் கடந்த 2020 ஜூன் 06 ம் திகதி கிருமிநீக்கம்  செய்யப்பட்டது .

இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்களின்  வழிகாட்டலின்கீழ் சீ .பீ.ஆர்.என் .ஈ  படைப்பிரிவின் அதிகாரி பொலிட் ஒபிஸர் ருக்ஷன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை