இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

ராடார் பராமரிப்பு பிரிவு அதன் 11வது ஆண்டு நிறைவு நிகழ்வை கொண்டாடுகிறது.

2020-09-24 20:20:47
ராடார் பராமரிப்பு பிரிவு அதன் 11வது ஆண்டு நிறைவு நிகழ்வை கொண்டாடுகிறது.
கட்டுநாயக்க  விமானப்படை  தளத்தின் ராடார் பராமரிப்பு பிரிவு அதன் 11 வது ஆண்டு நிறைவு கடந்த 2020 செப்டம்பர் 20ம் திகதி   கொண்டாடியது.

இதன் நிகழ்வாக  படைப்பிரிவின் கட்டளை  அதிகாரி  குரூப்  கேப்டன்   ஆசிரி எலெகோட  அவர்களின் வழிகாட்டலின்கீழ் கந்தான  மெத்சுவா சிறுவர் பராமரிப்பு இல்லத்திற்கு  சிரமதானம் மாற்றும் அன்னதான நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றது   .அன்றய தினம்  பரீட்சனை அணிவகுப்பும் கட்டளை அதிகாரி அவர்களால் இடம்பெற்றது.

நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை