இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

உலக பல் சுகாதார தினத்தை முன்னிற்டு நாடுமுளுவதும் இலவச பல் மருத்துவ சேவை

2010-11-23 13:56:11
உலக பல் சுகாதார தினத்தை முன்னிற்டு நாடுமுளுவதும் இலவச பல் மருத்துவ சேவை
இலங்கை விமானப்படை பல் மருத்துவமனை உலக பல் சுகாதார தினத்தை முன்னிற்டு நாடுமுளுவதும் இலவச பல் மருத்துவ சேவையும், பல் சிகிச்சை முறை சம்பந்தமான நிகழ்ச்சியும் நடாத்தப்பற்றன.

1994 ஆம் வருடம் உலக பல் சிகிச்சை சங்கத்தின் மூலம் "உலக பல் சுகாதார தினம்" ஒக்டோபர் மாதம் 31 திகதி என பிரகடனப்படுத்த பட்டது.

நாட்டின் பொதுமக்களுக்காகவும்,விசேடமாக பாடசாலை பிள்லைகளுக்காகவும் இலவச பல் சிகிச்சை நிகழ்ச்சிகல் 08 விமானப்படை முகாம்களின் போது நடாத்தப்பற்றன.மேலும் பல் சம்பந்தமான விடையங்களும்,உரைகளும் மூலம் அனைவருக்கும் வேன்டிய ஆலோசனைகலை வழங்கப்பற்றன.

உலக பல் சுகாதார தினத்தை முன்னிற்று கட்டுனாயக்க விமானப்படை அடிவார முகாமிளில் போஸ்டர்களும்,வரிதல் போட்டிகளும்,விமான படை சர்வதேச முன்பள்ளிக்கூடத்தின் குழந்தகளுக்கு இலவச பல் மருத்துவ சேவையும் வழங்கிது குரிப்பிடதக்க விடையமாகும்.
மேலும், விமானப்படை கொழும்பு,ரத்மலான ஆகிய முகாம்களின் செவை புரியும் விமானப்படை உறிப்பினர்களின், பொது நிர்வாகத்தினர்களின் நன்மைக்காக இந்த இலவச பல் மருத்துவ சேவை  வழங்கிது விசேடம்சமாகும்.
விமானப்படை பல் மருத்துவமனை கட்டுனாயக்கவிமானப்படை பல் மருத்துவமனை சைனா பெவிமானப்படை பல் மருத்துவமனை தியத்தலாவைவிமானப்படை பல் மருத்துவமனை வவ்னியா


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை