இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

'தெயட்ட செவன' தேசிய மர நடுகை நிகழ்ச்சி

2012-11-19 13:21:16
'தெயட்ட செவன' தேசிய மர நடுகை நிகழ்ச்சி
பசுமையான நாடு வளமான தேசம் எனும் 'தெயட்ட செவன' தேசிய மர நடுகை நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக மர நடுகை நிகழ்வொன்று இன்று காலை 0939 மணியலவில் இலங்கை விமானப்படை தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

இலங்கை விமானப்படை தலைமையகம்இலங்கை விமானப்படை வவுனியாஇலங்கை விமானப்படை சீன குடாஇலங்கை விமானப்படை தியதலாவ
இலங்கை விமானப்படை கொக்கல
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை