இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

சுவர்ப்பந்து போட்டிகளின் வெற்றியை கொழும்பு வான்படை முகாம் பெற்றுகொன்டது

2010-11-29 16:36:40
சுவர்ப்பந்து போட்டிகளின் வெற்றியை கொழும்பு வான்படை முகாம் பெற்றுகொன்டது
சுவர்ப்பந்து போட்டிகளின் வெற்றியை கொழும்பு வான்படை முகாம் பெற்றுகொன்டது  
2010 நவம்பர் மாதம் 26 ஆம் தினம் ரத்மலான வான்படை முகாமிளிள் வான்படை
பிரிவுகளுக்யிடையெ நடைப்பெற்ற சுவர்ப்பந்து போட்டிகளின் வெற்றியை கொழும்பு
வான்படை முகாம் பெற்றுகொன்டது.

சுவர்ப்பந்து போட்டிகளின் பிரதான விருந்தினர்ராக விமான படை சுகாதார சேவை
இயக்குனர் எயார்.வைஸ்.மாஸல் என்.எச் குனரத்ன அவர்கள் கலந்துகொன்டார்கள்.
போட்டிகள் ரத்மலான வான்படை சுவர்ப்பந்து உள்ளரங்க விளையாட்டரங்கத்திள்
வெகுவிமர்ச்சியாக நடைபெற்றது குரிப்பிடதக்கதாகும்.
 
ஆங்களுக்கான சுவர்ப்பந்து போட்டிகள் புதுவர், பொது, 35 வயதுக்கு மேள்ப்பட்ட, 40
வயதுக்கு மேள்ப்பட்ட ஆகிய பிரிவின்கீள் நடைபெற்றது.
வெற்றியாளர்கள்
 
கொழும்பு வான்படை முகாம்

 
எயார் வைஸ் மாஸல் எ.அமுனுகம
எயார் கொமதோர் எ.பி அபெசேகர
விங் கமான்டர் கெ.பி.ஜெ.ஜெ ஜயசேகர
ஸ்கொட்ரன் லீடர் கெ.எ.சி டயஷ்
சாஜன் துஷார ஐ.டி.என்
எல்.எ.சி குமார எம்.டி.டி.டப்ளிவ்
இரன்டாம் இடம்

 
கட்டுனாயக்க வான்படை அடிவார முகாம் தொழில் நுட்பப்பிரிவ்
குருப் கப்டன் எஸ்.சி.கெ பல்லேவெள
ஸ்கொட்ரன் லீட்ர் எம்.சி.எம் பெனான்டொ
ஸ்கொட்ரன் லீட்ர் பி.வி குனதிலக்க
ஸ்கொட்ரன் லீட்ர் எல்.எம்.சி.பி நிஷ்சன்க
ஸ்கொட்ரன் லீட்ர் எஸ்.எஸ் லியனகுனவர்தன


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை