இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை கொழும்பு முகாமில் நிர்மானிக்கப்பட்ட புதிய நலனோம்பு கடை மற்றும் உடல் பயிற்சி நிலையம் திரக்கப்பட்டார்கள்.

2013-03-15 11:50:41
விமானப்படை கொழும்பு முகாமில்  நிர்மானிக்கப்பட்ட புதிய நலனோம்பு  கடை  மற்றும் உடல்  பயிற்சி  நிலையம்  திரக்கப்பட்டார்கள்.
கொழும்பு விமானப்படை முகாமில் நிர்மானிக்கப்பட்ட  புதிய  நலனோம்பு கடை மற்றும் உடல் பயிற்சி நிலையம் "ரயிபல் க்ரின் பப்" என்று பெயரின் விமானப்படை தலபதி எயார் வயிஸ் மார்ஷல் ஹர்ஷ அபேவிக்ரம அவர்களின்  தலமையின் 2013 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 13 ஆம்  திகதி திரக்கப்பட்டார்கள்.

இந்த சந்தர்பவத்துக்காக எயார் வயிஸ் மார்ஸல் கே. ஏ. குனதிலக அவர்கள், கொழும்பு விமானப்படை முகாமில் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமதொரு கே. எப். ஆர். பிரனாந்து அவர்கள் மற்றும் சிரேஸ்ட உத்தியோகத்தர்கள் கலந்துகொண்டார்கள்.

நிகழ்ச்சிகள்
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை