இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

அநுராதபுரம் விமானப்படை பாலர் பாடசாலையின் வருடாந்த கலைவிழா மிக விமர்சியாக நடைபெற்றது

2010-12-15 17:04:30
அநுராதபுரம் விமானப்படை பாலர் பாடசாலையின் வருடாந்த கலைவிழா மிக விமர்சியாக நடைபெற்றது
சர்வதேச பாலர் பாடசாலையின் வருடாந்த கலைவிழா நிகழ்ச்சிகள் 2010 டிசம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதி அன்று முகாமிள் வளாகத்தின் மிகவும் விமர்சியாக நடைபெற்றது.  

குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் உள வளர்ச்சிக்கான சர்வேதேச கல்வியினை வழங்கும் இப் பாலர் பாடசாலையின் கடந்த வருட பூர்த்தியினை முன்னிட்டு 48 மாணவர்களைக் கொண்ட குழுவினால்  நடனம்,பாடல்,சங்கீதம்,போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்பட்டதுடன் இது அதிதிகளின்  பெறும் பாராட்டையும்  பெற்றுக்கொன்டது.

மேலும் மிக சிறந்த முரையிள் பாலர் பாடசாலை கல்வியை  முடித்துச்செல்ளும் 25 சிறுவர்களுக்காக விசேட பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது விசேடம்சமாகும்.இவ்வாரான பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சி முதல்  முரையாக நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

இந்நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக அநுராதபுரம் விமானபடை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன் பி.டி.கெ.டி ஜயசிங்க அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்.நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை