இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை வீரங்களைக்கு புதிய வீடு ஒன்று

2013-05-07 08:33:16
ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை வீரங்களைக்கு புதிய வீடு ஒன்று
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவூ, விமானப்படை நலனோம்பு பனிப்பாள காரியாலயம் மற்றும் விமானப்படை சிவில் பொரியளாள  பனிப்பாள காரியாலயம்  ஒத்துழைப்பு விமானப்படை ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை வீரங்களை சாஜன் வாசனா குமாரி அவர்களுக்கு புதிய வீடு ஒன்று வழங்கப்படும் விழா ஒன்று 2013 ஆம் ஆண்டு மே மாதம 03 ஆம் திகதி அமைச்சசர் விமல் வீரவங்ஸ அவர்களின் தலமையின் நடைபெற்றது.

இந்த விழாவூக்கு விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் தலைவி திருமதி நீலிகா அபேவிக்ரம அவர்கள், ரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமதோரு எச்.எம்.எஸ்.கெ.பி. கொடகதெபிய அவர்கள் மற்றும் விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் உத்தியோகத்தர்கள் கலந்துக் கொண்டார்கள். 
நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை