இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

கடற்கறை வலைப்பந்து கின்னம் விமானப்படைக்கு.

2013-05-08 14:48:40
கடற்கறை வலைப்பந்து கின்னம் விமானப்படைக்கு.
இலங்கை வலைப்பந்து   கூட்டவைனால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கல்கிஸ்ஸை கடற்கறையில் நடைபெற்ற கடற்கறை வலைப்பந்து கின்னம் வெற்றிபெறுவதற்கு விமானப்படை விளையாட்டு வீரங்களைக்க ஏலுமாகியது.

நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை