இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Chief of Naval Staff of the Pakistan Navy Calls on the Commander of the Air Force

Published on: 2017-06-12 13:30:47
Chief of Naval Staff of the Pakistan Navy Calls on the Commander of the Air Force
Chief of Naval Staff of the Pakistan Navy, Admiral Muhammad Zakaullah called on the Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy this morning (12 June 2017).

The Chief of Naval Staff was received upon arrival and was accorded a Guard of Honour by the Colour Squadron of the SLAF.

The two chiefs had discussions on matters of bilateral relevance and mutual interest.   Mementos were exchanged between the visiting Chief of Naval Staff of the Pakistan Navy and the Commander of the Sri Lanka Air Force to mark this occasion.  The visiting Chief of Naval Staff also met the Air Force Board of Management.


நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை