இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Assistance to Disabled in Action (DIA) Service Members and Service Members

Published on: 2017-07-12 14:50:27
Assistance to Disabled in Action (DIA) Service Members and Service Members
With the view of bettering the quality of life of 01 Officer, 05 family members of Service personnel and 01 Serviceman who have been Disabled in Action (DIA), the Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy has authorized financial grants through Seva Vanitha Fund to purchase 07 Wheel Chairs.

A donation ceremony was held on 12 July 2017 at the Seva Vanitha Unit, AFHQ Colombo under the patronage of the Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy and Chairperson of SLAF SVU Mrs. Anoma Jayampathy.

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை