இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Defence Secretary of Pakistan calls on the Commander

Published on: 2018-10-04 12:41:36
Defence Secretary of Pakistan calls on the Commander
The Defence Secretary of Pakistan, Lieutenant General Ikram Ul Haq (Retired) called on the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy, yesterday afternoon (03 October 2018) at Air Force Headquarters.

The Defence Secretary was received upon arrival by the Commander of the Air Force and escorted to the Commander’s Office. After a discussion on matters of mutual interest, official plaques were exchanged to mark the visit.

நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை