இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

28th Formation Day Celebrated by SLAF Base Anuradhapura

Published on: 2010-11-09 18:18:51
28th Formation Day Celebrated by SLAF Base Anuradhapura
Sri Lanka Air Force Base Anuradhapura celebrated its 28th Formation Day on 09th November 2010.

Located 4 km from the historical and strategic town of Anuradhapura, SLAF Base Anuradhapura was the hub of all activity during the extensive conduct of Air Operations of the now concluded Humanitarian Operations and the previous Elam wars.

Comemoration included sports activity and an all Ranks lunch.நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை