இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
வானூர்தி பொறியியல் இயக்குனர்
Director General Engineering   எயார்  கொமடோர்  எம்.டி.  ரத்னாயக
  MSc (Def Stu) in Mgt, MDS, pscபதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை