இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
பதவிகள்

 அதிகாரபூர்வமுள்ள அதிகாரிகள்- இலங்கை விமானப்படை

Air Chief MarshalAir MarshalAir Vice MarshalAir CommodoreGroup CaptainWing CommanderSquadron LeaderFlight LieutenantFlying OfficerPilot Officer
          
எயார் சீப் மார்ஷல்எயார்  மார்ஷல்எயார் வயிஸ்   மார்ஷல்எயார் கொமதோருகுருப் கெப்டன்
விங்க் கமாண்டர்ஸ்கொட்ரன்லீடர்பிலயிட் லெப்டினன்பிலயின் ஒபிசர்பயிலட்  ஒபிசர்

வி 5.0© 2015 இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொ