இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
07-03-2013 09:37
வலையிறவூ மெதடிஸ்த மிஷன் தமிழ் பாடசாலைக்கு புதிய கட்டிடம் ஒன்று.
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் நிர்மாணிக்க... மேலும் >>
05-03-2013 16:39
அவசரமாக ஏற்பட்ட தீ ஒன்று அனைப்பதற்காக ஏலுமானது விமாகப்படை உதவி.
கெரவலபிட்டி பாம் ஒயில் நிருவனத்தில் அவசரமா... மேலும் >>
05-03-2013 16:08
2013 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதி  திஸ்ஸ... மேலும் >>
05-03-2013 16:05
'RISGO' சர்வதேஷ சாரணச் சிறுவர் ஜம்போறீ
கண்டி தர்மராஜ கல்லுரியில் சாரணச் சிறுவர் சங... மேலும் >>
05-03-2013 16:03
விமாகப்படை பாபெதி சவாரியை 2013
விமானப்படை 62 ஆவது ஆண்டு விழாவூக்கு உடன் நிகழ... மேலும் >>
05-03-2013 10:29
அலங்கார கருத்தரங்கு மற்றும் சமயல் கலை வேலை அரங்கு ஒன்று
கடுகுருந்தை விமானப்படை முகாமில் சேவா வனிதா ... மேலும் >>
04-03-2013 12:26
விமானப்படை பாபெதி சவாரியை  2013
விமானப்படை 62 ஆவது ஆண்டு விழாவூக்கு உடன் நிகழ... மேலும் >>
04-03-2013 12:24
விமானப்படை முகாம்கள் இடையில் சமயல் போட்டிகள்
விமானப்படை  சேவா வனிதா பிரிவில் தலைவி திரு... மேலும் >>
04-03-2013 09:35
'Eagles Lagoon View'' விழா மண்டபம் ஜனாதிபதி அவர்களினால் திரக்கப்பட்டார்கள்
விமானப்படை தலபதி எயார் மார்ஷல் ஹர்ஷ அபேவிக்... மேலும் >>
04-03-2013 09:23
தலமைத்துவ அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி ஒன்று
இலங்கை விமானப்படையில் ஹெலிடுவர்ஸ் அங்கத்தவ... மேலும் >>

join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
 • SLAF Rescue Mission
 • Annual Pre-School Concerts 2019
 • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை