இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
05-02-2013 09:45
விமானப்படை வீரர்களுக்கு ஒரு புதிய வீடு
விமபனபபைடை சேவா வனிதா பிரிவில் தலைவி திருமத... மேலும் >>
05-02-2013 09:42
விருதரு திலின
விமானப்படையில் சேவை செய்கிற சிவில் அங்கத்த... மேலும் >>
25-01-2013 17:28
கனிபொருள்  படிவூ தேடிக்காக விமானப்படை உதவி
மன்னார் பிரதேசத்தில் கனிபொருள் படிவூ தேடி ச... மேலும் >>
25-01-2013 17:26
அரசாங்க சேவை வலைப் பந்து கின்னம் 2013
2013 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 16 ஆம் திகதி மற்றும்  ... மேலும் >>
25-01-2013 17:24
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் ஒரு செயல்திட்டம்
விமானாப்படை சேவா வனிதா பிரிவில் தலைவி திரும... மேலும் >>
23-01-2013 10:39
விமானப்படை புதிய கெடெட் உத்தியோகத்தர்கள் பாடநெறி
இலங்கை விமானப்படையில் புதிய கெடெட் உத்தியோ... மேலும் >>

join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
 • SLAF Rescue Mission
 • Annual Pre-School Concerts 2019
 • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை