இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
 • our mission AIR STRIKE
 • our mission TRANSPORT
 • our mission AIR DEFENCE
 • our mission FORCE PROTECTION
 • image slider
 • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
17-04-2013 09:56
விமானப்படை புது வருடம் சந்தை
விமானப்படை நலனேபம்பு பனிப்பாளசபை ஒழுங்கமைக... மேலும் >>
17-04-2013 09:55
பிள்ளைகளுக்காக தலமைத்துவ முன்னேற்றம் செய்யூம் நிகழ்ச்சி ஒன்று.
கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் சேவா வனிதா பிர... மேலும் >>
11-04-2013 11:10
மக்கள் வங்கி ஹாக்கி சாம்பின்ஷிப் வெற்றி இலங்கை விமானப்படைக்கு
மக்கள் வங்கினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஏழு அங்... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
 • The 9 Day Revolution @ IDH
 • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
 • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
 • Role of the SLAF against of Covid-19
 • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை