இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
22-10-2017 12:02
விமானப்படை மட்டக்களப்பு முகாமுக்கு புதிய பிரதான காவலர் அறை
விமானப்படை தளபதியின் ஆலோசனை கீழ் மட்டக்களப... மேலும் >>
18-10-2017 09:00
குற்றவியல் விசாரணை செயல்முறை பற்றிய ஒரு விரிவுரை
குற்றவியல் விசாரணை செயல்முறை பற்றிய விரிவு... மேலும் >>
18-10-2017 08:19
இல. 06 ஆவது ஏ.டி.ஆர்.எஸ். பிரிவூ 8 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது
சீனா பே  விமானப்படை முகாமின் 2009 ஆம் ஆண்டில் ... மேலும் >>
17-10-2017 13:02
விமானப்படை தீ அனைப்பு பிரிவின் பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஒனறு
இலங்கை விமானப்படை தீ அனைப்பு பிரிவின் ஊழியர... மேலும் >>
17-10-2017 12:59
அடிப்படை உறுப்பினர் இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா
ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர் 71 பேர்களுக்காக  இலச... மேலும் >>
14-10-2017 10:56
கொழும்பு எயார் சிம்பொசிம் - 2017  இரண்டாவது நாள்
இலங்கை விமானப்படை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மூன்றா... மேலும் >>
14-10-2017 10:51
டெக்னோ ஸ்ரீ லங்கா கண்காட்சிக்கு இலங்கை விமானப்படை சேர்ந்துள்ளன
இலங்கை பொறியியல் நிறுவனம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்... மேலும் >>
13-10-2017 18:16
கொழும்பு எயார் சிம்பொசிம் - 2017 இன்று காலை0900 மணி நேரத்தில் தொடங்கியது
இலங்கை விமானப்படையின் மூன்றாவது வருடாந்த ச... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை