இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

No. 61 Junior Command and Staff Course Commences

Published on: 2019-07-03 09:01:01
No. 61 Junior Command and Staff Course Commences
Twenty Two Officers of the Sri Lanka Air Force, Two Officers from the Sri Lanka Navy, one officer from Bangladesh Air Force and one lady officer from the United States Air Force were present as participants when No. 61 Junior Command and Staff Course commenced on 1st July 2019 at the Junior Command and Staff College (JC & SC), Sri Lanka Air Force Academy, China Bay.

Group Captain SDGM Silva WWV,RSP, MSc (Miltary Stu), MSc (Strat Stu), BSc (Def Stu) fawc, psc, delivered the opening address following which the Chief Instructor and Senior Instructor briefed the Student Officers about important aspects of the Course.  After the Directing Staff introduced themselves, the Student Officers were also given the opportunity for self introductions.

The course is for a duration of 14 weeks and is scheduled to be conducted between 1st  July 2019 to 24th September 2019. 
 
This is the first time a foreign Lady Student Officer is following the course at the JC & SC.  Further, the Indian Air Force has confirmed that one Officer will be joining the course shortly.  


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை