இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Change of Command at Air Force Academy China Bay

Published on: 2019-07-03 15:01:35
Change of Command at Air Force Academy China Bay
The Change of Command ceremony of the Air Force Academy China Bay was held on 2 July 2019.

The outgoing Commandant, Air Commodore  HSS Thuyacontha WWV, RWP and two Bars, RSP and Bar, USP, MMSc (Strat Stu - China), MSc (Def Stu) in Mgt, MSc (Def & Strat Stu), fndu (China), psc handed over duties to Air Commodore RAUP Rajapaksa RSP and two Bars, USP, MSc (MOA) USA, MSc (Def Stu) in Mgt, BSc (Def Stu),  MIM (SL), rcds, psc

The ceremonial Handing Over/Taking Over Parade took place at the at the Academy Parade Square and was commanded by Group Captain SDGM Silva.

The Outgoing Commandant addressed the parade and all personnel of the Academy and thanked them for the support they had extended to him during his tenure as the Commandant and also expressed his appreciation for having had the opportunity to serve in the prestigious capacity of the Commandant.join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை