இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

CQAI Conducts Productivity Improvement and Professional Development Program

Published on: 2019-07-05 21:40:53
CQAI Conducts Productivity Improvement and Professional Development Program
Productivity Improvement and Professional Development program under the topic of "End plastic pollution" was carried out by the Command Quality Assurance Inspectorate (CQAI) today (5 July 2019) at Trade Training School, Ekala. Four (4) resource personnel from the Sri Lanka Association of Advanced Sciences, joined hands with CQAI, in delivering the program to the SLAF.

Resource personnel that participated were
Dr. Thilini Gunasekera
Dr. Shantha Egodage
Dr. Madubashini Madduma Arachchi
Dr. Randika Jayasinghe.

SLAF personnel in charge of solid waste management projects in all bases and stations participated for the event. The program was highly fruitful and informative, where participants were able to acquire a wealth of knowledge regarding the usage of plastics and how to dispose of them wisely.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை