இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Second Major Surgery Completed at SLAF Hospital Colombo

Published on: 2019-08-07 14:03:28
Second Major Surgery Completed at SLAF Hospital Colombo
At present, the SLAF Hospital in Colombo performs 20 to 30 minor and intermediate surgeries weekly.  The SLAF Hospital marked yet another milestone yesterday when the second major surgery was successfully completed and the ICU undertook the management of the patient, post op. 

This marks a significant turning point in the development of the Directorate of Health Services of the SLAF. This achievement was made possible due to the sheer dedication and commitment of the SLAF surgical team led by Dr. KC Rathnathunga (Consultant Surgeon), Dr. (Mrs.) NSA Wickramasinghe (Consultant Anesthesiologist), SLAF Medical Officers and Nursing Staff of the SLAF Hospital in Colombo.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை