ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
24-06-2019 08:43
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීතුමන් හමුවෙයි
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
13-06-2019 11:49
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමන් හමුවෙයි
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
13-06-2019 11:48
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් හමුවෙයි
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
13-06-2019 11:45
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයෙන් විදුලි රෝද පුටුවක් ලබාදෙයි
ගුවන් හමුදා සාමාජික සාමාජිකාවන් විසින් කරන ල... තව කියවන්න >>
13-06-2019 11:29
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් අගමැතිතුමන් හමුවෙයි
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
13-06-2019 11:28
ලේසර් රන් තරඟාවළයේදී ගුවන් හමුදා ක‍්‍රීඩකයින්ගෙන් ඉහල දක්‍ෂතා
ශ‍්‍රී ලංකා නවීන පංචප‍්‍රයාම සම්මේලනය මගින... තව කියවන්න >>
13-06-2019 11:27
අංක 60 කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාවේ උපාධි ප‍්‍රදානෝත්සවය
අංක 60 කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාඨමාලාවේ උපාධි ප... තව කියවන්න >>
10-06-2019 14:42
වව්නියාව ගුවන් හමුදා කඳවුර ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණයට
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
10-06-2019 14:40
සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිතුමිය රාජකාරි අරඹයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ නව ස... තව කියවන්න >>
10-06-2019 14:39
අශ්වාරෝහක පුහුණු උපදේශක පළමු පාඨමාලාව විසිර යයි
ගුවන් හමුදා පළමු අශ්වාරෝහක පුහුණු උපදේශක පාඨ... තව කියවන්න >>
10-06-2019 14:23
නව ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් ජනාධිපතිතුමන් හමුවෙයි
නව ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස... තව කියවන්න >>
10-06-2019 10:33
මීරිගම ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 12 වන සංවත්සරය සමරයි
මීරිගම ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 12 වන සංවත්සරය 2019 ජ... තව කියවන්න >>
10-06-2019 10:32
ගුවන් හමුදා වීරවිල කදවුර සිය 41 වන සංවත්සරය සමරයි
වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුර පසුගිය ජූනි මස 01 වන ද... තව කියවන්න >>
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.