ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundel ගුවන් හමුදා පුවත්
17-10-2017 12:01
බාලදක්ෂ මූලික ලාංඡුන පැළඳවීමේ උත්සවය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රත්මලාන කඳවුරේ ගුවන... තව කියවන්න >>
14-10-2017 01:35
කොළඹ ගුවන් සමුළුව 2017 දෙවන දිනය
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් වාර්ෂිකව 3 වන ... තව කියවන්න >>
13-10-2017 08:48
කොළඹ ගුවන් සමුළුව - 2017 අද උදෑසන 0900 පැයට ආරම්භ විය
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාවේ තුන් වන වාර්ෂික ජා... තව කියවන්න >>
12-10-2017 09:28
කොළඹ ගුවන් සමුළුව 2017 ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානමින්
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් වාර්ෂිකව සංව... තව කියවන්න >>
11-10-2017 09:29
ගුවන් සම්මේලනය 2017 මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
කොළඹ ගුවන් සම්මේලනය 2017 පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුම... තව කියවන්න >>
11-10-2017 08:12
කණිෂ්ඨ ගුවන් බාලදක්ෂ මුලික සාමාජිකත්ව ලාංඡන ප‍්‍රදානෝත්සවය
කණිෂ්ඨ ගුවන් බාලදක්ෂයන් 125 සඳහා සාමාජිකත්වය ල... තව කියවන්න >>
09-10-2017 09:41
අන්තර් ඒකක බිලියට් හා ස්නූකර් තරඟාවලිය 2017
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා වන්නි රෙජිමේන්තු පු... තව කියවන්න >>
09-10-2017 09:34
රැකියා ස්ථානයන්හි සිදුවන ලිංගික හිංසනය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විධායක නීති අංශය මගි... තව කියවන්න >>
04-10-2017 17:05
අන්තර් ඒකක මලල ක‍්‍රීඩා තරඟාවළිය 2017
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කොළඹ කදවුර සහ ශී‍්‍ර ... තව කියවන්න >>
04-10-2017 15:20
සීගිරිය රැළි ක්‍රොස් 2017
2017 සීගිරිය රැළි ක්‍රොස් යතුරු පැදි හා මෝටර් රථ... තව කියවන්න >>
02-10-2017 09:15
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය 2017 ලෝක ළමා දිනය සමරයි
ලෝක ළමා දින සංවත්සරයට සමගාමීව ශ‍්‍රී ලංකා ගු... තව කියවන්න >>
02-10-2017 08:43
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බැඩ්මින්ටන් තරගාවලිය - 2017
2017 අන්තර් ඒකක බැඩ්මින්ටන් තරඟාවළියේ පිරිමි ශ... තව කියවන්න >>
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.