ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Medical Campaign Conducted for Flood Affected Victims in Mullaitivu Area

Published on: 2018-12-29 18:24:23
Medical Campaign Conducted for Flood Affected Victims in Mullaitivu Area
A Medical Campaign was conducted successfully on 27 and 28 December 2018 at four locations in Mullaitivu Area (Mannakandal Clinic Centre, Mannakandal Government Tamil Mixed School, Mannakandal Community Centre and Muththaiyankaddu) in order to support the flood affected population in Mullaitivu area and its locality.

The campaign was conducted by the Medical Faculty of the Sri Jayawardhanapura University in collaboration with the Sri Lanka Air Force and Wijeya News Papers. The flood affected victims were offered OPD Treatments, Specialists’ Consultation facilities and Psychological Counselling.

More than 50 personnel including the Medical Staff and service personnel from SLAF Station Mullaitivu participated for the event and were able to treat large number of patients in the area.

The Acting Commanding Officer of SLAF Station Mullaitivu, Squadron Leader Kasun Bandusena, Officers and Other Ranks actively participated in the campaign to make the event is success.

 
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.