ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Wins 46 th Open Six Mile Swimming Meet

Published on: 2011-03-30 08:45:20
Air Force Wins 46 th Open Six Mile Swimming Meet
Airwoman K.G.G. D. Kaushalya made a winning splash at the 46 th Open Six Mile Swimming Meet organized by the Kinross Swimming and Life Saving Club last weekend on 27 March, 2011.

30 male and 10 female swimmers participated in this year's sea swim which is an annual feature in the aquatic sports calendar of Sri Lanka, especially for long distance swimmers.

The race commenced from the Kinross Swimming and Life Saving Club in Wellawatte and concluded near the Mount Lavinia Hotel with airwoman Kaushalya leading the female competitors.
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.