ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
නිලයන්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Air Chief MarshalAir MarshalAir Vice MarshalAir CommodoreGroup CaptainWing CommanderSquadron LeaderFlight LieutenantFlying OfficerPilot Officer
          
එයාර් චීෆ් මාර්ෂල්  
එයාර් මාර්ෂල්එයාර් වයිස් මාර්ෂල්එයාර් කොමඩෝර්ගෲප් කැප්ටන්
විංග් කමාන්ඩර්ස්කොඩ්‍රන් ලීඩර්ෆ්ලයිට් ලෙෆ්ටිනන්ට්ෆ්ලයින් ඔෆිසර්පයිලට් ඔෆිසර්

 
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.