படைத்தளங்களுக்கு இடையிலான இடைநிலை நீச்சல் மற்றும் நீர் விளையாட்டு
11:14pm on Tuesday 28th November 2023

இலங்கை விமானப்படை நீர் போட்டிகள் பிரிவால்  ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 51வது பிரிவுகளுக்கிடையேயான நீச்சல் மற்றும் 20வது நீர் விளையாட்டு  சாம்பியன்ஷிப் 2023 நவம்பர் 13 முதல் 15 வரை இரத்மலானைநீச்சல் தடாகத்தில்  நடைபெற்றது. அலகுகளுக்கிடையேயான நீச்சல் மற்றும் நீர் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் இறுதிப் போட்டிகள் நவம்பர் 15, 2023 அன்று நடைபெற்றன, மேலும் விமானப்படைத் தலைமை தளபதி எயார் வைஸ் மார்ஷல் சம்பத் விக்ரமரத்ன பிரதம அதிதியாகக் கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிகழ்வில் எயார் கொமடோர் தேசப்பிரிய சில்வா, விமானப்படை நீர் விளையாட்டு  அணித் தலைவர், விமானப்படை தளத் தளபதி ரத்மல்னா, விமானப்படை விளையாட்டு கவுன்சில் உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை