விமானவகைகள்

பயிற்ச்சி விமானங்கள்

PT-6 Training Aircraft  K-8 Training Aircraft  Cessna-150 Training Aircraft

போக்குவருத்து மற்றும் தாக்குதல் கெலிகொப்டர்கள்

Bell-206 Transport And Attack Helicopter  Bell-212 Transport And Attack Helicopter  Bell-412 Transport And Attack Helicopter
MI-17 Transport And Attack Helicopter  MI-24 Transport And Attack Helicopter

போக்குவருத்து விமானங்கள்ft

Y-12 Transport Aircraft     AN-32 Transport Aircraft     C-130 Transport Aircraft

தாக்குதல் விமானங்கள்

F-7 Attack Aircraft     KFIR Attack Aircraft     MIG-27 Attack Aircraft

ஆளில்லா உளவு பார்க்கும் விமானங்கள்

UAV Reconnaissance Aircraft     Beech Craft Reconnaissance Aircraft
 

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை