விமானப்படை தலைமையகம்

ஊடக இயக்குநரகம்

மின்னஞ்சல்
(இணையம் மற்றும் ஊடக விசாரணைகளுக்கு மட்டும்)

தகவல் அறியும் உரிமை

தொலைபேசி
011 2441044 Ext: 22300
மின்னஞ்சல்

டெண்டர்கள்

தலைமை கொள்முதல் அதிகாரி
கொள்முதல் அதிகாரி வெளிநாட்டு 1
கொள்முதல் அதிகாரி உள்ளூர்
கொள்முதல் அதிகாரி டெண்டர்
கொள்முதல் அதிகாரி டெண்டர்
மின்னஞ்சல்

விமானப்படை அருங்காட்சியகம்

ஹெலிடூர்கள்

ஹெலிடூர்ஸ் தொழில்நுட்ப பயிற்சி மையம்

ஈகிள்ஸ் லகூன் வியூ விருந்து மண்டபம்,

ஈகிள்ஸ் ஏரிக்கரை

மார்பிள் பீச் ரிசார்ட்

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை