18வது வுஷூ தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இலங்கை விமானப்படை வுஷூ வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
10:39pm on Friday 10th May 2024
18வது தேசிய வுஷு சாம்பியன்ஷிப் 10 மார்ச் 2024 முதல் மார்ச் 13, 2024 வரை இளைஞர் சேவை விளையாட்டு வளாக உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது, இதில் விமானப்படை வுஷூ வீரர்கள் தங்கள் வெற்றிகளுடன் விமானப்படைக் கொடியை ஏற்றினர். தேசிய சாம்பியன்ஷிப்பில், விமானப்படை வுஷூ அணியைச் சேர்ந்த 11 போட்டியாளர்கள் சண்டா மற்றும் தாவோலு ஆகிய இரு போட்டிகளிலும் 6 தங்கப் பதக்கங்கள் உட்பட 16 பதக்கங்களைப் பெற்றனர். இந்த சாதனையானது விமானப்படை வுஷு வரலாற்றில் தேசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் விமானப்படை உஷூ விளையாட்டு வீரர் வென்ற அதிக பதக்கங்களைக் குறிக்கிறது.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை