ஞாபகர்த்த முத்திரை
Commemorative Stamp2001- 03- 09 ஆம் திகதியன்று இலங்கை விமானப்படையின் பொன்விழாவினை முன்னிட்டு இலங்கை அஞ்சல் திணைக்களத்தினால் ரூபா.3.50 பெறுமதியான முத்திரையொன்று வெளியிடப்பட்டது.மேலு இம்முத்திரை டி.ஜி. சுதத் ஜயவர்தனவினால் வடிவமைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

Commemorative Stam

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை