முப்படைகளினதும் ஒரே நிலையான பதவித்தரங்கள்

அதிகாரபூர்வமுள்ள அதிகாரிகள் - இலங்கை தரப்படை

GeneralLieutenant GeneralMajor GeneralBrigadierColonelLieutenant ColonelMajorCaptainLieutenant
ஜென்ரல்லெப்டினென்ட்  ஜென்ரல்மேஜர் ஜென்ரல்பிரகேடியர்கேனல்
லெப்டினென்ட் கேனல்மேஜர்கெப்டன்லெப்டினென்ட்2nd லெப்டினென்ட்

அதிகாரபூர்வமுள்ள அதிகாரிகள்- இலங்கை கடற்படை

AdmiralVice AdmiralRear AdmiralCommodoreCaptainCommanderLieutenant CommanderLieutenantSub LieutenantSub Lieutenant
Navy AdmiralNavy Vice AdmiralNavy Rear AdmiralNavy Commodore RankNavy CaptainNavy Commander RankNavy Lieutenant CommanderNavy Lieutenant RankActg Navy Sub LieutenantNavy Sub Lieutenant
அத்மிரால்வைஸ் அத்மிரால்ரியர் அத்மிரால்கொமடோர்கெப்டன்
கமான்டர்லெப்டினென்ட் கமான்டர்லெப்டினென்ட்உப லெப்டி
னென்ட்
தற்கா
லிக உப லெப்டி
னென்ட்

அதிகாரபூர்வமுள்ள அதிகாரிகள்- இலங்கை விமானப்படை

Air Chief MarshalAir MarshalAir Vice MarshalAir CommodoreGroup CaptainWing CommanderSquadron LeaderFlight LieutenantFlying OfficerPilot Officer
          
எயார் சீப் மார்ஷல்எயார்  மார்ஷல்எயார் வயிஸ்   மார்ஷல்எயார் கொமதோருகுருப் கெப்டன்விங்க் கமாண்டர்ஸ்கொட்ரன்லீடர்பிலயிட் லெப்டினன்பிலயின் ஒபிசர்பயிலட்  ஒபிசர்

Officers of the Sri Lanka Police

Inspector General of PoliceSenor Deputy Inspector General of PoliceDeputy Inspector General of PoliceSenior Superintendent of PoliceSuperintendent of PoliceAssistant Superintendent of PoliceCheif Inspector of PoliceInspector of PoliceSub Inspector of Police 
Inspector General of PoliceSenior Deputy Inspector General of PoliceDeputy Inspector General of PoliceSenior Super-intendent of PoliceSuper-intendent of Police
Assistant Super-intendent of PoliceCheif Inspector of PoliceInspector of PoliceSub Inspector of Police 
 

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை