விமானப்பொறியியல் பணிப்பாளர் அலுவலகம்
முப்படைகளையும் பொறுத்தவரையில் இலங்கை விமானப்படையின் இப்பிரிவானது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததொன்றாகும் ஏனெனில் விமானங்கள் தொடர்பான சகல விதமான திருத்தவேலைகள் ,யுத்தத்தினால் விமானங்களுக்கு ஏற்ப்படும் சேதங்கள் போன்ற சகல விதமான தொழிநுட்ப வேலைகளையும் இப்பொறியியற் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.


திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை