அதிகாரபூர்வமற்ற பதவித்தரங்கல்

அதிகாரபூர்வமற்ற பதவித்தரங்கல்

Master Warrant OfficerWarrant OfficerFlight 
SergeantSergeantCorporalLeading 
Aircraftman
பிரதான வொரன்ட் ஒபிஸர்
வொரன்ட் ஒபிஸர்rபிளைட் சாஜன்ட்சாஜன்ட்கோப்ரல்எல்.எ.சி.எ.சி

முப்படைகளினதும் அதிகாரபூர்வமற்ற பதவித்தரங்கள்

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை