ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා පුවත්
10-07-2017 16:25
ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩිකා නිමාලී රන් පදක්කමක් හිමි කර ගනී
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා මලල ක්‍රීඩිකා ... තව කියවන්න >>
09-07-2017 18:28
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වාර්ෂික පිණ්ඩපාත දානයට දන් පිළිගන්වයි
කොළඹ කොටුව ශ‍්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරය සහ කොළ... තව කියවන්න >>
07-07-2017 06:59
12 වන ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විවෘත ස්කොෂ් තරගාවලිය - 2017
12 වන ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විවෘත ස්කොෂ් තරඟ... තව කියවන්න >>
04-07-2017 23:19
අන්තර් ඒකක වෙඩි තැබීමේ ශූරතාව 2017
2017 අන්තර් ඒකක වෙඩි තැබීමේ ශූරතාවලිය 2017 ජුලි මස 0... තව කියවන්න >>
03-07-2017 17:20
2017 ශ‍්‍රී ලංකා බොක්සිං සම්මේලන අන්තර්මධ්‍යම බොක්සිං තරඟාවළිය
ශ‍්‍රී ලංකා බොක්සිං සම්මේලනය විසින් සංවිධා... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.