சீனவராய விமானப்படை தளத்தில் அமைந்துள்ள இல 06 வான் பாதுகாப்பு ரேடார் படைப்பிரிவிற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்
12:48pm on Wednesday 18th January 2023
சீனவராய  விமானப்படை தளத்தில் அமைந்துள்ள இல 06  வான் பாதுகாப்பு ரேடார்  படைப்பிரிவிற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரியாக ஸ்கொற்றன் ளீடர் ஜயரத்ன  அவர்கள் கடந்த 2023 ஜனவரி 06ம்  திகதி  முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் குணரத்ன அவர்களிடம் இருந்து உத்தியோகபூர்வமாக கையேற்றார்.

முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் குணரத்ன  அவர்கள் வீரவெல   விமானப்படை தளத்தின் இல 03  வான் பாதுகாப்பு ரேடார் படைப்பிரிவிற்கு   கட்டளை அதிகாரியாக பொறுப்பேற்கவுள்ளார்

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை