பலாலி விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்
10:06am on Thursday 19th January 2023
பலாலி விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரியாக  கடந்த 2023 ஜனவரி 12ம் திகதி  குரூப் கேப்டன் மானதுங்க அவர்கள்  முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி குருப் கேப்டன் கலப்பதி  அவர்களிடம் இருந்து உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்

புதிய கட்டளை அதிகாரி இதற்குமுன்னர் பாதுகாப்புப் படைத் தலைமை அதிகாரியின் அலுவலகத்தில் கடல் மற்றும் விமானச் செயல்பாடுகள் பணிப்பாளராக கடமையாற்றினார்  முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி குருப் கேப்டன் கலப்பதி அவர்கள் தரைவழி செயற்பாட்டு பணிப்பகத்தின் பணியாக அதிகாரி I க பொறுப்பேற்கவுள்ளார்

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை