ஹிங்குராக்கொட இலங்கை விமானப் படைத்தளத்தில் அமைந்துள்ள இலக்கம் 9 தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர் படை பிரிவிற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்
11:37am on Tuesday 16th May 2023
ஹிங்குராக்கொட இலங்கை விமானப் படைத்தளத்தில் அமைந்துள்ள இலக்கம் 9 தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர் படை பிரிவிற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரியாக வின் கமாண்டர் ரத்னாயக

  அவர்கள் முன்னாள் கட்டளை அதிகாரியான விங் கமாண்டர் விதானபத்திரன அவர்களிடமிருந்து உத்தியோகபூர்வமாக கடந்த 2023 ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி

 பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்புதிய கட்டளை அதிகாரி அவர்கள் இதற்கு முன்னதாக ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் அமைந்துள்ள இலக்கம் 61 படைப்பிரிவின் கட்டளை அதிகாரியாக கடமையாற்றினார்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை