இலங்கை விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய விமானப்படை தளபதி இலங்கை பாதுகாப்பு செயலாளரை சந்தித்தார்
1:52pm on Tuesday 16th May 2023
இலங்கைவிஜயம் மேற்கொண்டுள்ள  இந்திய விமானப்படை தளபதி எயார் ஷீப் மார்ஷல் விவேக் ராம் சௌத்திரி அவர்கள் கடந்த  2023 மே 03ம் திகதி  இலங்கை பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜெனரல் கமால் குணரத்ன (ஓய்வுபெற்ற ) அவர்களை  அவரது செயலகத்தில் சந்தித்தார் இதன்போது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகள் மற்றும் பயிற்சிகள் உட்பட பல்வேறு நிலைகளில் இந்திய விமானப்படை இலங்கைக்கு வழங்கிய தொடர்ச்சியான ஆதரவு மற்றும் உதவிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

இதன்போது இருதரப்பினருக்குமான கலந்துரையாடலின் பின்பு இருவருக்குமிடையில் நினைவுசின்னக்கள் பரிமாறப்பட்டது.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை