விமானப்படைத் தகுதிக்கான பேட்ஜ் வழங்கும் விழா
9:36pm on Tuesday 28th November 2023

விமானப்படைத் தகுதிக்கான பேட்ஜ் வழங்கும் விழா நவம்பர் 06, 2023 அன்று விமானப்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது, இதில் பிரதம அதிதியாக எயார் மார்ஷல் உதேனி ராஜபக்ஷ கலந்து கொண்டார். அதன்படி, விமானப் பொறியாளர், எடைக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், விமான கண்காணிப்பு மற்றும் போர் விமானக் கட்டுப்பாட்டுப் பதக்கங்கள் அந்தந்தப் பயிற்சி வகுப்புகளுக்குத் தகுதி பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை