பயிற்ச்சி பணிப்பாளர் அலுவலகம்
இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான பயிற்ச்சி நடவடிக்கைகளும் இப்பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை