එක්වන්න 
ගුවන් මිතුදම් ව්‍යාපෘතියේ 46 වැනි අදියර පාලවිහිදී සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී
2:50pm on Thursday 15th December 2022
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනී චාමිණි පතිරණ මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර විසින් 2022 නොවැම්බර් 30 වන දින අට්ටවිල්ලුව මේධානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ "ගුවන් මිතුදම්" ව්‍යාපෘතියේ 46 වන අදියර සාර්ථකව නිම කරන ලදී.

ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුරු අණදෙන නිලධාරී ගෲප් කැප්ටන් කෝලිත වීරසේකර නිළධාරීතුමන් විසින් මේධානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ  ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද පාසල් ගොඩනැගිල්ල, පන්තිකාමර, විදුහල්පති කාර්යාලය සහ ළමා ක්‍රීඩා පිටිය  සිසුන් වෙත භාර දෙන ලදී. පුස්තකාලය සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය ද ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර මගින් දරුවන්ට පරිත්‍යාග කරන ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය සහ ගුවන් හමුදා පාලවි කදවුර එක්ව අරමුදල් සපයන ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා ගුවන් හමුදා පාලවි කදවුරෙහි නිළධාරීන් සහ සෙසු නිලයින්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ විද්‍යාලයේ සිසුන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි