එක්වන්න 
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුර වෙත නව අණදෙන නිළධාරීවරයෙක් පත් කෙරේ
1:06pm on Tuesday 20th December 2022
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරේ නව  අණදෙණ නිළධාරී තනතුර භාරදීමේ / භාරගැනීමේ සාම්ප්‍රදායික  පෙළපාලිය  2022 දෙසැම්බර් 16 වන දින පෙළපාළි පිටියේදී පවත්වන ලදී.වැඩබලන කඳවුරු අණදෙන නිලධාරී, ගෲප් කැප්ටන් ඡේ.එස් සමරසේකර  විසින් ගෲප් කැප්ටන්  ඩබ්.ඩබ්.එන්.ටී.පී ප්‍රනාන්දු වෙත නව තනතුර භාර දෙන ලදී.

නව කඳවුරු අණදෙන නිලධාරී ගෲප් කැප්ටන් ඩබ්.ඩබ්.එන්.ටී.පී ප්‍රනාන්දු නිළධාරීතුමන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරේ කදවුරු අණදෙන නිලධාරිවරයා ලෙස පත්වීමට පෙර මීරිගම ගුවන් හමුදා කඳවුරේ අණදෙන නිලධාරි වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි