එක්වන්න 
53 වැනි ජාතික කැරම් ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රිඩකයින් දස්කම් දක්වයි
9:40am on Thursday 19th January 2023
ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන ලද 53 වැනි ජාතික කැරම් ශූරතාවලිය 2022 නොවැම්බර් 10 වන දින සිට 2023 ජනවාරි 15 වන දින දක්වා පවත්වන ලදී.

ගුවන් හමුදා කැරම් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන නායක ගුවන් භට වික්‍රමසිංහ සී.ඒ.බි.ඩබ්. පිරිමි තනි පුද්ගල ඉසව්වේ ශූරතාව දිනාගත් අතර ශ්‍රී ලංකා කැරම් හි අංක 1 ස්ථානයට පත්විය.  කෝප්‍රල් පෙරේරා බී.යු.සි. සහ නායක ගුවන් භට පෙරේරා ඡේ.ඒ.ඩී.ඩී සමඟින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පිරිමි ද්විත්ව ඉසව්වේ ශූරතාව දිනා ගැනිමට සමත්විය. ජාතික ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව සුවිශේෂී කැරම් ක්‍රීඩකයින් 16 දෙනා අතරින් කෝප්‍රල් ලියනගේ සී.එල් අංක 3 ස්ථානයේ ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර නායක ගුවන් භට පෙරේරා ආර්.එච්.ඒ,කෝප්‍රල් පෙරේරා බී.යු.සී සහ නායක ගුවන් භට පෙරේරා ඡේ.ඒ.ඩි.ඩී පිළිවෙළින් 10, 11 සහ 12 වැනි ස්ථාන ලබා ගත්හ.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි