ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය විසින් නිවාස ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් පවත්වනු ලබයි
7:08am on Tuesday 11th April 2023
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිකරන ලද නිවසක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනී චාමිණි පතිරණ මහත්මිය විසින් 2023 මාර්තු 16 වන දින සැරයන් ප්‍රනාන්දු කේ.පී.පී.එස්. හට ප්‍රදානය කරන ලදි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය විසින් අරමුදල් සපයනු ලැබූ අතර, කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සිවිල් ඉංජිනේරු පක්ෂාංගය විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන ලදී.සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂ එයාර් වයිස් මාර්ෂල් උදුල විජේසිංහ මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ සහ ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරු අණදෙන නිළධාරී ගෲප් කැප්ටන් ප්‍රියමාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරු අණදෙන නිළධාරි, අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනි චන්දිමා ගමගේ මහත්මිය, ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ නිළධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි