ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර විසින් මහව බලල්ල සෝභිත විද්‍යාලයේ විශේෂ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් පවත්වනු ලබයි.
11:42am on Tuesday 11th April 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන්ගේ මගපෙන්වීමකට අනුව 2023 මාර්තු 28 වන දින මහව බලල්ල සෝභිත විද්‍යාලයේ විශේෂ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් සාර්ථකව පවත්වන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය ගුවන් හමුදා පාලවි කදවුර මගින් සිදු කරන ලද අතර වසර ගනනාවක් තිස්සේ කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් නොවූ පාසල් පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල සිසුන් 150 කට ආසන්න පිරිසකට විධිමත් අධ්‍යාපනික පරිසරයක් ලබා දීමේ අරමුණින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී.

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ගොඩනැගිල්ල පාලවි කඳවුරේ අණදෙන නිලධාරී ගෲප් කැප්ටන් කෝලිත වීරසේකර විසින් බලල්ල සෝභිත විද්‍යාලයේ  සිසුන් සහ ගුරුවරුන් වෙත භාරදෙන ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා පාලවි ගුවන් හමුදා කඳවුරේ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයින් මෙන්ම පාසලේ විදුහල්පති, ගුරුවරුන් ඇතුළු සිසුන් පිරිසක් සහභාගී විය.


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි