ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මිරිගම කදවුර වෙත නව අණදෙන නිළධාරීවරයෙක් පත්කෙරේ
9:27am on Thursday 27th April 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මීරිගම කදවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී තනතුර භාරදීම සහ භාරගැනිමේ සම්ප්‍රදායික පෙළපාලිය 2023 අප්‍රේල් 03 වන දින කදවුරු පරිශ්‍රෙය්දී සිදු කරන ලද අතර එහිදී වැඩබලන අණදෙන නිලධාරී, ගෲප් කැප්ටන් ඩීඑස්සී ප්‍රනාන්දු නිළධාරීතුමන් විසින් ගෲප් කැප්ටන් වී.එස්. ජයකොඩි නිළධාරීතුමන් වෙත නව තනතුර භාර දෙන ලදී.

නව අණදෙන නිලධාරී ගෲප් කැප්ටන් වී.එස්. ජයකොඩි නිළධාරීතුමන් මීරිගම ගුවන් හමුදා කඳවුරේ අණදෙන නිළධාරී ධූරයට පත්වීමට පෙර ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ පුහුණු අධ්‍යක්‍ෂ මන්ඩලයේ මාණ්ඩලික නිළධාරී පුහුණු I ලෙස සේවය කරන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි